Zaplaťte daň z nemovitosti bez zbytečné sankce

Zaplaťte daň z nemovitosti bez zbytečné sankce

Vlastníte-li nemovitost přihlášenou k platbě daně z nemovitosti, můžete právě v následujících týdnech objevit ve schránce složenku a výzvu s instrukcemi pro její uhrazení. Od minulého roku zasílá stát tuto výzvu na vyžádání také pomocí e-mailu. Vždy je však důležité ohlídat si datum zaplacení. Po jeho uplynutí jsou totiž neplatiči vystaveni sankcím.

Daň z nemovitých věcí musí rok co rok platit každý, kdo vlastní pozemek či nemovitost, byl-li právoplatným majitelem této nemovitosti před datem 1. ledna 2018.

Ti, kdo se stali majiteli nemovitosti v průběhu minulého roku, se k dani z nemovitosti měli povinnost přihlásit, a to do konce ledna letošního roku. K vyplnění standardního formuláře se hodí přinést ještě výpis z katastru nemovitostí. Povaha zadávaných údajů je totiž dosti podrobná a konkrétní.

Pokud už jste k platbě daně přihlášeni a už jste ji alespoň jednou platili, znovu se přihlašovat nemusíte. To neplatí při změně charakteru nemovitosti. Pokud má taková změna vliv na výpočet příslušné daně, je třeba podat nové přiznání s řádnými náležitostmi.

Výzvy k tomu, aby majitelé nemovitostí dostáli své každoroční daňové povinnosti, se pak rozesílají v průběhu května. Tato daň přitom není zanedbatelná. Například v roce 2016 činila její celková částka zaplacená v ČR více než 10,5 miliardy korun.

 

Od minulého roku chodí informace také elektronickou poštou

Od loňského roku je nově možné obdržet údaje pro zaplacení daně z nemovitých věcí také elektronickou poštou. O tuto variantu je však nutné požádat s dostatečným předstihem.

Lhůta pro žádost o tuto možnost byla do 15. března. Loni ji například využilo přes 56 tisíc daňových poplatníků. Ten, kdo o nový způsob zasílání zažádal později, bude do procesu v rámci nové služby zařazen až napřesrok, tedy pro rok 2019.

 

Jak dodržet lhůtu a vyhnout se pokutě

Ačkoli je termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí stanoven na 31. května 2018, v rámci jisté časové tolerance je možné zaplatit ji až do 7. června 2018. Jedná se o lhůtu 5 pracovních dní po ukončení splatnosti.

Ohlídejte si, aby byla platba do tohoto termínu připsána na účet finančního úřadu. V opačném případě začínají hned 8. června 2018 nabíhat úroky z prodlení. V závislosti na právě platné výši repo sazby České národní banky je to 0,05 procenta z výše daně vyměřené na rok za každý den prodlení.

Tato sankce se však nevyměřuje v případě, že nepřesáhne 200 korun. V praxi se tedy v případě nemovitostí běžné výměry sankcí z prodlení až tolik obávat nemusíte. U bytů typických rozměrů, kde se výše daně pohybuje kolem 1000 korun, by se pokuta na výši minimální sankce dostala až po ročním zpoždění. Pokud však obdržíte od finančního úřadu výzvu k jejímu zaplacení, je pro vyhnutí se pokutě třeba včas reagovat a daň neprodleně zaplatit.

 

Příjemce daně z nemovitosti a možnost rozdělení splátek

Daň se platí příslušnému finančnímu v závislosti na typu nemovitosti a její lokalitě. Jde tedy o finanční úřad kraje, v jehož katastru se nachází příslušná obec. Podle typu nemovitosti a obce se vypočítává také samotná výše daně. Samotná obec pak zaplacenou daň získá v celé její výši. Na adrese trvalého bydliště ani na korespondenční adrese plátce daň nezávisí.

Přesáhne-li celková částka daně z nemovitosti 5 tisíc korun, lze ji rozdělit do dvou stejně vysokých splátek. První z nich je nutné uhradit do výše zmíněného 31. května, druhou pak do 30. listopadu 2018.

Pokud jste majitelem nemovitosti a platba daně z nemovitých věcí se na vás vztahuje, ale přesto jste neobdrželi výzvu k jejímu uhrazení, můžete postupovat dvěma způsoby. Buď zaplatit daň podle loňských instrukcí, nebo se spojit s příslušným finančním úřadem, pod který nemovitost spadá. Tam vám výši daně a ostatní důležité informace sdělí. V pokladně finančního úřadu je také možné daň z nemovitých věcí přímo uhradit.
Stáhněte si zdarma

Jak si vytvořit pasivní příjem ve výši 10 000 Kč měsíčně

zpracováním osobních údajů

Stáhněte si zdarma

Jak si vytvořit pasivní příjem ve výši 10 000 Kč měsíčně

zpracováním osobních údajů