Rodinám s dětmi přinese rok 2018 několik finančních novinek

Rodinám s dětmi přinese rok 2018 několik finančních novinek

Rok 2018 přinese řadu změn v oblasti financí a státních příspěvků. Nejvíce pozitivních novinek se týká rodin s dětmi. Vedle vyšších daňových slev a příspěvku na školkovné je to například možnost placené týdenní otcovské dovolené.

Přelom roku znamená pravidelně změny v oblasti financí. Letos se velmi významně dotknou rodin s dětmi. Kromě různých daňových zvýhodnění dochází prvně k možnosti otce využít týdenní placené dovolené v období krátce po narození dítěte.

 

Týden placené dovolené na péči o partnerku a novorozeně

Doposud se situace po narození dítěte řešila vybíráním klasické dovolené. K prvnímu únoru roku 2018 ale přichází změna, která umožňuje otci čerpat takzvanou otcovskou dovolenou. I přes platnost až od února je možné tuto výhodu využít i pro otce dětí, které se narodí šest týdnů před dnem účinnosti zákona.

Doba podpory činí jeden týden. Je možné ji čerpat kdykoli v rámci šesti týdnů od narození dítěte. Nárok na ni mají zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění. V případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění, vztahuje se také na OSVČ.

 

Roste výše možného odpisu za školku

Jako každý rok, i tentokrát bude možné uplatnit takzvané školkovné. Této výhody může využít jeden z rodičů dítěte. Za rok 2018 bude maximální výše školkovného na jedno dítě 12 200 korun. Slevu lze uplatnit i na více dětí.

Jedná se o typ daňové slevy, který o příslušnou částku snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost. Roční částka školkovného pak odpovídá prokázaným výdajům za umístění vyživovaného dítěte v mateřské škole.

Je také možné, aby si jeden z rodičů uplatnil školkovné a druhý pak daňové zvýhodnění na děti.

 

Vyšší daňová sleva na první dítě

S úpravou legislativy roste také daňová sleva uplatňovaná za rok 2018 za první dítě, a to o 150 korun měsíčně. Celkově bude tedy sleva na první dítě činit 15 204 korun. Stávající slevy na další děti zůstávají beze změny. Částky na dítě ZTP/P jsou dvojnásobné.

Tuto slevu může uplatnit jeden z rodičů, a to na vyživované dítě do 26 let věku. Výše slevy se může krátit, pokud se nejedná o celoroční vyživování, například tedy u dětí, které se narodí teprve v průběhu roku, nebo u jedinců, kteří v daném roce dosáhnou věkové hranice 26 let.

 

Zvýšený rodičovský příspěvek v případě vícerčat

Doposud výše rodičovského příspěvku nezohledňovala, kolik dětí se rodičům narodí. Rodiče vícerčat tak byli značně znevýhodněni.

Nová legislativa přináší i zde pozitivní změnu. Namísto dosavadních 220 000 korun bude při vícečetném porodu výše rodičovského příspěvku činit 330 000 korun. Výše rodičovského příspěvku pro jedno dítě se nemění.

O dodatečné zvýšení příspěvku v případě vícerčat  mohou navíc požádat i zpětně rodiče, jejichž děti nebudou v době počátku platnosti zákona starší než 4 roky.

 

Stáhněte si zdarma

Jak si vytvořit pasivní příjem ve výši 10 000 Kč měsíčně

zpracováním osobních údajů

Stáhněte si zdarma

Jak si vytvořit pasivní příjem ve výši 10 000 Kč měsíčně

zpracováním osobních údajů